Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Arbeidsgebondenheid van WAO-intrede : deelrapport 3. Enquête en dossier vergeleken

Author: Gründemann, R.W.M. · Schellart, A.J.M.
Type:book
Date:1993
Publisher: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Place: Den Haag
Institution: Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO
series:
Studie
Identifier: 164025
ISBN: 90-399-0527-4
Report number: S 127-3
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering · WAO · WAO-gat · Gevaarlijke arbeidsomstandigheden · Arbeidsbelasting · Gemeenschappelijke medische dienst · GMD · Nederland

Abstract

In dit rapport worden de resultaten beschreven van de derde fase van het onderzoek naar de arbeidsgebondenheid van de WAO-intrede. In de eerste fase van het onderzoek is aan 15.000 WAO-ers een vragenlijst toegestuurd, waarbij gevraagd werd of hun ziekte, die tot langdurige arbeidsongeschiktheid en WAO heeft geleid, volgens hen veroorzaakt is door het werk. De tweede fase betrof een analyse van de dossiers van 1.000 WAO-ers, op basis waarvan door beoordelaars van de GMD vastgesteld werd of het werk van invloed is geweest op het ontstaan van de ziekte en op de uitval uit het werk. In de in dit rapport beschreven derde fase is de inschatting van de arbeidsgebondenheid va de ziekte en de uitval van de WAO-ers naast het oordeel van de beoordelaars van de GMD gelegd. Vastgesteld kan worden dat met betrekking tot de arbeidsgebondenheid van de ziekte in 64% van de gevallen de beoordeling overeenkomt (26%-27% arbeidsgebonden, en 37%-38% niet-arbeidsgebonden), terwijl met betrekking tot de arbeidsgebondenheid van de uitval in 59%-64% overeenstemming bestaat (15%-16% arbeidsgebonden, en 43%-48% niet-arbeidsgebonden). Het onderzoek laat zien dat er voldoende ruimte is voor preventie van langdurig ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, aangezien bij ca. 42% van de WAO-ers de ziekte/aandoening is veroorzaakt door het werk.