Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Onderzoek naar de voeding van de Leidse studenten

Author: Hartog, C. den · Nass, C.A.G. · Frets, F.W.
Type:book
Date:1955
Publisher: Stenfert Kroese
Place: Leiden
Institution: TNO Preventie en Gezondheid Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde
series:
Onderzoekingen en mededelingen uit het Nederlands instituut voor praeventieve geneeskunde
Identifier: 77462
Keywords: Nutrition · Medicine · Geneeskunde · Health · Gezondheid · Dietetics · Voedingsleer · Studenten