Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Gehoorschade door lawaai; I. Analyse van onderzoekgegevens ter bepaling van de relatie tussen lawaai en gehoorschade door lawaai

Author: Passchier-Vermeer, W
Type:report
Date:1986
Publisher: TNO
Place: Leiden
Institution: Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO
Identifier: 268489
Report number: 87.032
Keywords: Acoustics and Audiology · gehoorbescherming · lawaai · noise annoyance · noise injury · hearing loss · Hearing protection