Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Rapportage : onderzoek naar een verband tussen echtscheiding en ziekteverzuim in Nederland

Attachments

Author: Sonneveld, H.M. · Vroome, E.M.M. de · Besseling, J.J.M.
Type:report
Date:2007
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Identifier: 177780
Report number: 22925.031.11342/bes/
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Veilig en gezond werken · Vrouwenarbeid · Echtscheiding · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Mannelijke arbeidskrachten · Arbeid door mannen · Jeugd jongeren · Migranten · Literatuuronderzoek · Statistisch onderzoek

Abstract

Het doel van dit onderzoek is meer inzicht krijgen in een mogelijk causaal verband tussen echtscheiding en ziekteverzuim. Daarvoor is een (inter)nationale literatuuranalyse gedaan en statistisch onderzoek met gegevens van het CBS. De literatuurstudie wijst in een richting van een mogelijke samenhang tussen echtscheiding en (hoger) ziekteverzuim. Daarbij lijken mannen wat meer in het nadeel te zijn dan vrouwen. Wat betreft het effect van de aanwezigheid van kinderen en het effect van leeftijd in een echtscheidingssituatie, is lastig een uitspraak te doen vanwege inconsistent(er)e bewijsvoering. Ook uit het statistisch onderzoek komt naar voren dat bij echtscheiding het ziekteverzuim toeneemt. In de periode na echtscheiding daalt het ziekteverzuim. Er is ook inzichtelijk gemaakt dat de hoogte van het verzuim samenhangt met enkele achtergrondkenmerken. Van met name een jonge leeftijd bij vrouwen en/of een niet-westers allochtone afkomst bij vrouwen lijkt een ‘eigen' sterk verzuimverhogend effect uit te gaan voorafgaand aan de echtscheiding.