Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

De toekomst van oudere werknemers: de revival van een 'oud' thema in de arbeids- en organisatiepsychologie. Introductie bij dit themanummer van Gedrag & Organisatie

Author: Peeters, M.C.W. · Nauta, A. · Jonge, J. de · Schalk, R.
Type:article
Date:2005
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Source:Gedrag en organisatie, 6, 18, 297-306
Identifier: 277519
Keywords: Arbeidsparticipatie · Employability · Bias · Stereotypen · Leeftijdsopbouw · Leeftijd · Vergrijzing · Oudere arbeidskrachten · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Human resources management en development · HRM · HRD · Leidinggevend personeel kader · Arbeidspsychologie · Bedrijfspsychologie

Abstract

Nederland ontgroent en vergrijst in snel tempo. Dit heeft ertoe geleid dat de oudere werknemer (weer) op de wetenschappelijke agenda staat. Arbeidsorganisaties zullen in toenemende mate te maken krijgen met oudere arbeidskrachten. In deze inleiding op het themanummer wordt aandacht besteed aan vier vragen die relevant zijn voor de toekomst van oudere werknemers. 1. Is leeftijd een goed criterium voor het bepalen van de inzetbaarheid van werknemers? 2. Zijn oudere werknemers ongezonder dan jongere? 3. Hoe denken leidinggevende over de inzetbaarheid van ouderen? 4. Hoe staat het in Nederland met het beleid in organisaties gericht op een betere inzetbaarheid van ouderen? Verder worden in deze inleiding de artikelen geintroduceerd die in dit nummer zijn opgenomen en in hun onderlinge samenhang besproken.