Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

IEA Annex 27: Beoordeling van woningventilatiesystemen op luchtkwaliteit, comfort en geluid

Publication files not online:

Author: Veld, P. op 't · Gids, W.F. de
Type:article
Date:1999
Institution: TNO Bouw
Source:Verwarming & Ventilatie, September, 9, 56, 701-709
Identifier: 329583
Keywords: Climate

Abstract

IEA Annex 27 geeft een aantal simpele beoordelingsinstrumenten waarmee inzicht kan worden verkregen in de eigenschappen van woningventilatiesystemen in relatie tot een aantal belangrijke aspecten zoalsrbinnen-luchtkwaliteit, comfort, geluid, energie, kosten en betrouwbaarheid. In een drietal artikelen wordt nader ingegaan op de resultaten van Annex 27. Het eerste artikel is gepubli-ceerd in het juninummer van Verwarming & Ventilatie. Hierin werden de opzet en achtergronden van Annex 27 alsmede de toepassingen in Nederland toegelicht. In dit tweede artikel wordt ingegaan op de beoorde-lingsmodellen ("simplified tools") voor binnenluchtkwaliteit, thermisch comfort en geluid.