Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Percentielgrenzen voor geboortegewicht van vroeggeborenen moeten worden herzien [The birthweight percentiles of preterm infants need to be updated]

Publication files not online:

Author: Kwan, A.L. · Verloove-Vanhorick, S.P. · Verwey, R.A. · Brand, R. · Ruys, J.H.
Type:article
Date:1994
Institution: TNO Preventie en Gezondheid
Source:Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 10, 138, 519-522
Identifier: 232462
Keywords: Health · Major clinical study · Newborn · Premature labor · Birth Weight · English Abstract · Gestational Age · Human · Infant, Low Birth Weight · Infant, Newborn · Infant, Premature · Infant, Small for Gestational Age · Netherlands

Abstract

Doel. Onderzoeken of de geboortegewichtscurven (‘Amsterdamse groeicurven’) van Kloosterman, gebaseerd op gegevens uit 1931-1965, voor vroeggeborenen nog steeds van toepassing zijn. Opzet. Inventariserend onderzoek. Plaats. Nederland. Methode. De gegevens werden ontleend aan het ‘project onderzoek praematuritas en small for gestational age’ (POPS), verricht in 1983. De onderzoeksgroep bestond uit 855 blanke kinderen met een zwangerschapsduur van 24-31 weken. Resultaten. De percentages kinderen ‘small for gestational age’ (SGA) waren bij vrijwel iedere zwangerschapsduur hoger dan 10, terwijl ze per definitie 10 zouden moeten bedragen; de percentages kinderen ‘large for gestational age’ (LGA) waren veel lager dan 10. Ook na uitsluiting van electieve geboorten bleven de percentages afwijkend. Conclusie. Deze verschuivingen in de verdeling van geboortegewichten zijn waarschijnlijk vooral het gevolg van veranderingen in de hedendaagse verloskunde. De geboortegewichtspercentielgrenzen zullen voor vroeggeborenen opnieuw vastgesteld moeten worden.