Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Real-world fuel consumption of passenger cars based on monitoring of Dutch fuel-pass data

Author: Ligterink, N.E. · Smokers, R.T.M.
Type:report
Date:2016
Publisher: TNO
Place: Delft
Identifier: 572758
Report number: TNO 2016 R11258
Keywords: Traffic · Mobility & Logistics · Urbanisation · 2015 Urban Mobility & Environment · STL - Sustainable Transport & Logistics · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

Abstract

TNO monitort sinds 2008 het praktijkbrandstofverbruik van personenauto’s in Nederland op basis van tankpasdata van Travelcard Nederland BV. Brandstof-verbruik en de daarmee samenhangende uitstoot van CO2 zijn in de praktijk doorgaans hoger dan de waarden die door de fabrikant worden opgegeven op basis van de typekeuringstest. Opeenvolgende rapporten hebben laten zien dat het verschil tussen het brandstofverbruik in de praktijk en de typekeuringswaarden de laatste tien jaar geleidelijk is toegenomen. Oorspronkelijk lieten vooral zuinige voertuigen in de segmenten van kleine en middenklasse voertuigen een groeiend verschil zien, maar de laatste jaren is deze ook toegenomen voor grotere voertuigen. Als gevolg daarvan dalen het gemiddelde praktijkverbruik en de gemiddelde CO2-emissies van personenauto’s minder hard dan de gemiddelde typekeuringswaarden. Dit vermindert de effectiviteit van verschillende beleids-maatregelen die ingezet worden om de broeikasgasemissies van de transport-sector te verlagen, zoals de Europese CO2-normen voor lichte voertuigen en het Nederlandse fiscale stimuleringsbeleid voor zuinige personenvoertuigen