Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Instructional design for team training : development and validation of guidelines

Author: Berlo, M.P.W. van
Type:dissertation
Date:2005
Institution: TNO Defensie en Veiligheid
Identifier: 15662
Keywords: Training · team training · performance measurement · training · training needs · military

Abstract

Slechts recent zijn organisaties begonnen met het trainen van teams. Het is echter niet altijd duidelijk welke, en hoe, onderwijskundige principes worden toegepast bij de training van teams. Het lijkt er op dat deze zijn afgeleid uit individuele functie-opleidingen, en dat er nauwelijks rekening wordt gehouden met de karakteristieke eigenschappen van teams, het leren door teams en het evalueren en verbeteren van teamprocessen. Als gevolg hiervan ligt bij het ontwikkelen van teamtrainingen voornamelijk de nadruk op technische en minder op onderwijskundige en leerpsychologische zaken. Het proces van het ontwerpen en ontwikkelen van teamtraining zou effectiever en efficidnter kunnen verlopen als hiervoor een meer formele en systematische methode beschikbaar is. Literatuur- en veldstudies lieten zien dat er ruimte lijkt te zijn voor verbetering van de analyse en de ontwikkeling van teamtrainingen als fasen voorafgaand aan de daadwerkelijke uitvoering ervan. Dit kan bereikt worden door het geven van ondersteuning aan het personeel verantwoordelijk voor de opleidingsontwikkeling. Het onderzoek beschreven in dit proefschrift is gericht op (a) de wijze waarop opleidingsontwikkelaars ondersteund kunnen worden bij het analyseren van teamtaken en het ontwikkelen van teamtraining scenario's, (b) het valideren van deze ondersteuning, en (c) hoe de resultaten kunnen bijdragen aan een opleidingsontwikkelingsmodel voor teamtraining. Instructional Design (ID) is gericht op het analyseren van taken en competenties, het formuleren van leerdoelen, het definidren van trainingsstrategiedn en het ontwerpen van leeromgevingen. Het eerste hoofdstuk geeft een beschrijving van en reflectie op ID expertise. De karakteristieken van teams, teamprestatie en teamleren worden beschreven in hoofdstuk 2, gevolgd door een discussie over ID voor teamtraining (hoofdstuk 3). De opleidingsontwikkelaars in dit onderzoek zijn beginnende militaire opleidingsontwikkelaars. Er wordt beargumenteerd waarom richtlijnen voor hen de meest geschikte vorm van ondersteuning zouden zijn. Huidige richtlijnen voor het ontwikkelen van teamtrainingen zijn beoordeeld, en de richtlijnen die zijn ontwikkeld ter ondersteuning van de analyse van teamtaken en het ontwikkelen van teamtraining scenario's worden beschreven. Duidelijk wordt gemaakt dat er een constante spanning aanwezig is tussen nieuwe en constructivistische paradigma's op leren, de karakteristieken van ID, de behoefte aan het systematisch ontwerpen van training en de beste wijze waarop opleidingsontwikkelaars ondersteund kunnen worden. De empirische studies die zijn uitgevoerd om de richtlijnen te valideren zijn beschreven in hoofdstukken 4 en 5. Tenslotte wordt er in hoofdstuk 6 afgesloten met een discussie.