Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Voeding en Universitair onderwijs

Publication files not online:

Author: Luyken, R.
Type:article
Date:1979
Institution: Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO
Source:Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 40, 123, 1726-1728
Identifier: 61992
Keywords: Nutrition · Medicine · Geneeskunde · Health · Gezondheid · Dietetics · Voedingsleer