Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Veiligheids- en gezondheidsaspecten van het werken met hoog-vermogenlasers : Nederlandse bijdrage Eureka project EU 643

Author: Leummens, M.H.L. · Mossink, J.C.M. · Meijer, J. · Herber, R.F.M.
Type:book
Date:1997
Publisher: Universiteit van Amsterdam (UvA), Coronel Instituut ; Univ. Twente ; Arbodienst ; TNO
Place: Amsterdam
Institution: NIA-TNO
Identifier: 167611
Report number: AMC 97-37
Keywords: Workplace · Lasers · Gevaarlijke stoffen · Ultraviolette straling · Arbeidshygienische maatregelen · Environmental hygiene · Health · Lasers · Exposure · Risk · Hazardous materials · Radiation · Metals

Abstract

In het kader van het Europese EUREKA EU 643 project heeft een verkennend onderzoek plaatsgevonden naar de gezondheidsrisico's voor laserbewerkingen met industriële en research-lasers. In deze handleiding wordt een opsomming gegeven van de tot nu toe bekende risico's met betrekking tot gevaarlijke stoffen, straling en elektrische hoogspanning. Het onderzoek spitste zich toe op de risico's bij bewerkingen met metalen en kunststoffen. De risico's van het vrijkomen van gevaarlijke stoffen worden geheel bepaald door de samenstelling van het product. Het risico van het vrijkomen van straling wordt onder meer bepaald door reflectie en de aard van het proces, maar bestaat uitsluitend uit risico's voor de huid en de ogen omdat de geëmitteerde straling niet-ioniserende straling is (UV, zichtbaar of IR). Om blootstelling van medewerkers te voorkomen zijn verschillende maatregelen denkbaar. Deze maatregelen richten zich met name op veilige werkafstanden, werkplekinrichting en afzuiging en omkasting van apparatuur.