Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Politie en ouderen: De gevolgen van vergrijzing bij de Nederlandse politie

Author: Vries, S. de · Dalen, E.J. van · Thie, X. · Dekker, G.
Type:report
Date:2005
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Identifier: 464160
Report number: 19468/35436.vri.wyn
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Veilig en Gezond Werken · Ouderen · Politie · Personeelsbeleid · Vergrijzing · Healthy for Life · Healthy Living