Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Rapportage onderzoek naar patient empowerment en zelfmanagement van ouderen. Verkennend onderzoek in het kader van proeftuin peri-operatieve zorg voor ouderen (KIP Patient Empowerment 2010)

Author: Jansen, Y.J.F.M. · Alpay, L.L.
Type:report
Date:2010
Publisher: TNO
Place: Leiden
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Identifier: 448672
Report number: P&Z 2010.092
Keywords: Health · Zorginnovatie · Human · LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences