Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Arbeidsgehandicapten 2001 : arbeidssituatie van mensen met een langdurige aandoening

Publication files not online:

Type:book
Date:2002
Publisher: Elsevier bedrijfsinformatie
Place: 's-Gravenhage
Institution: TNO Arbeid
Identifier: 466756
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Vrouwenarbeid · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Statistieken · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Enquetes · Vergrijzing · Leeftijd · Leeftijdopbouw · Arbeid door gehandicapten · Arbeidsparticipatie · Opleidingsniveau · Methodologie