Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Conceptadvies basisbedragen SDE+ 2018

Attachments

Author: Smekens, K.E.L. · Beurskens, L.W.M. · Lensink, S.M. · Uslu, A. · Lemmens, J. · Mijnlieff, H. · Cremers, M. · Groen, B. in `t · Schulze, P. · Mast, E. · Cleijne, J.W.
Type:other
Date:2017
Publisher: ECN
Place: Petten
Institution: Energieonderzoek Centrum Nederland
Source:, 93 p.
Identifier: 823519
Report number: ECN-E--17-031

Abstract

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft advies gevraagd aan ECN en DNV GL over de basisbedragen voor de SDE+ 2018. Dit rapport bevat een conceptadvies voor waterkracht, zonne-energie, windenergie, geothermie, waterzuivering, thermische conversie van biomassa, vergisting, en bestaande installaties voor vergisting en thermische conversie. ECN en DNV GL nodigen belanghebbenden uit om een schriftelijke reactie op dit concept te geven. Voor geothermie is het advies geschreven door ECN, DNV GL en TNO.