Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Statistisch toetsen

Author: Buitendijk, S.E.
Type:article
Date:2002
Institution: TNO Preventie en Gezondheid
Source:Tijdschrift voor Verloskundigen, 2, 27, 97-101
Identifier: 538184
Keywords: Health

Abstract

Uit diverse onderzoeken blijkt dat tangverlossing vaker gepaard gaat met een totaalruptuur dan vacuumextractie. Berusten deze uitkomsten nu op toeval of is er sprake van een werkelijk verschil? En als er een verschil is, welke consequenties moet men daaraan dan verbinden? Een statistische toets is een hulpmiddel om dit soort vragen te beantwoorden. Absolute zekerheid wordt daarbij niet gegeven, en nadere interpretatie van de uitkomsten is altijd nodig. Kortom: 'statistische significantie' is niet zaligmakend, en gezond verstand blijft het belangrijkste gereedschap van zowel de onderzoeker als de gebruiker van onderzoek.