Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Voorlichting over industriële risico's aan omwonenden : dl 1 achtergrond en ontwerp van een communicatieplan

Author: Stallen, P.J.M. · Boer, J. de · Eijndhoven, J. van
Type:report
Date:1988
Publisher: TNO
Place: Apeldoorn
Institution: Studiecentrum voor Technologie en Beleid TNO
Identifier: 160827
Keywords: Workplace · Milieubeleid · Nederland · Research · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Rampen · Calamiteiten · Ongevallenpreventie · Veiligheidsvoorlichting · EEG-landen

Abstract

Verslag van fase 1 van een onderzoek naar wijzen en mogelijkheden van implementatie in Nederland van de Seveso-richtlijn, een EEG-richtlijn inzake risico-communicatie door middel waarvan getracht wordt ernstige ongevallen bij industriële activiteiten te voorkomen en de gevolgen ervan voor mens en milieu te beperken. Na een overzicht van de praktijk van informatie-verstrekking aan het publiek in binnen- en buitenland, wordt een lijst van onderwerpen van informatieverschaffing aan het publiek in het kader van de Seveso-richtlijn besproken met toepassing op de Nederlandse situatie.