Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

EN 13791 ter discussie. Een vergelijking van de bepaling van f' volgens NEN-EN 13791 en NEN-EN 1990

Publication files not online:

Author: Vervuurt, A.H.J.M. · Steenbergen, R.D.J.M.
Type:article
Date:2011
Source:Cement, December, 8, 65, 34-38
Identifier: 444816
Keywords: Architecture · Building Engineering & Civil Engineering · SR - Structural Reliability · TS - Technical Sciences

Abstract

Voor de bepaling van de karakteristieke waarde van de betonclruksterkte van een gerealiseerde betonconstructie wordt in de praktijk gebruikgemaakt van NEN-EN 13791 . Het toepassingsgebied van deze norm richt zich vooral op het vaststellen van de karakteristieke waarde van de betondruksterkte in geval van twijfel over de gerealiseerde sterkte. Daarom is de norm niet zonder meer geschikt voor het beoordelen van de constructieve veiligheid van betonconstructies