Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Karakterisering van trends in blootstelling naar een gestructureerde benadering op het niveau van branches

Author: Tielemans, E. · Heederik, D. · Kromhout, H. · Hemmen, J. van · Meijster, T. · Fransman, W. · Spaan, S.
Type:article
Date:2004
Institution: TNO Voeding
Source:Tijdschrift voor Toegepaste Arbowetenschap, 4, 74-81
Identifier: 43103
Keywords: Chemistry Health · Food and Chemical Risk Analysis