Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Succesfactoren voor lokale duurzame energie-initiatieven - Learning Histories van vier cases

Author: Attema-van Waas, A.R. · Rijken, M.
Type:report
Date:2013
Publisher: TNO
Place: Delft
Identifier: 484365
Report number: TNO 2013 R11720
Keywords: Energy · Energy / Geological Survey Netherlands · Human · HOI - Human Behaviour & Organisational Innovations · BSS - Behavioural and Societal Sciences

Abstract

Ondanks een verscheidenheid aan barrières schieten initiatieven voor lokale duurzame energievoorziening als paddenstoelen uit de grond. Wat zijn de factoren die deze initiatieven tot een succes maken en wat zijn hun leerpunten? Dit document beschrijft 30 succesfactoren die volgden uit een analyse van vier verschillende typen lokale initiatieven en en zijn aangevuld met succesfactoren en inzichten uit de literatuur.