Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Verkenning Energie-functionaliteit Energie Eilanden Noordzee

Attachments

Author: Weeda, M. · Hout, M. va.
Type:report
Date:2017
Publisher: ECN
Place: Petten
Institution: Energieonderzoek Centrum Nederland
Source:, 50 p.
Identifier: 823497
Report number: ECN-E--17-064

Abstract

Dit rapport presenteert de resultaten van een studie naar de mogelijkheden voor inpassing van grote hoeveelheden offshore windenergie op de Noordzee, zoals geprojecteerd rond het Energie-Eiland concept van TenneT, in de energievoorziening van de landen rond de Noordzee. Naast inpassing als elektriciteit zijn hierbij de mogelijkheden verkend voor offshore conversie van windenergie naar waterstof, met transport naar de kust via pijpleidingen. Varianten voor zowel conversie in basislast als conversie van overaanbod zijn geanalyseerd waarbij mogelijke productie van waterstof is vergeleken met mogelijke vraagontwikkeling naar waterstof vanuit diverse toepassingen. De resultaten geven inzicht in de rol die waterstof kan spelen om het potentieel aan windenergie maximaal te kunnen benutten. Als er zich een markt voor duurzame waterstof ontwikkeld dan lijkt offshore conversie meerwaarde te bieden vanwege aanzienlijk lagere investeringskosten voor pijpleidingen naar de kust ten opzichte van elektriciteitskabels.