Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Gedragseffecten zijn niet altijd wat ze lijken te zijn

Author: Martens, M.H.
Type:article
Date:2014
Source:Verkeerskunde, December, 7, 65, 32-33
Identifier: 520681
Keywords: Traffic · Reliable Mobility Systems · Mobility · Human Performances · PCS - Perceptual and Cognitive Systems · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

Abstract

Marieke Martens, hoogleraar Human Factors aan de Universiteit Twente, werkzaam bij TNO, in deze Verkeerskunde gasthoofdredacteur en in dit interview zelf aan het woord. Want Martens heeft nieuws. Vier jaar lang leidde zij vanuit TNO een van acht verkennende onderzoeken onder het Enabling Technology Programme Gedrag en Innovatie