Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Schoon, veilig, gezond en voorbeeldig: best practices and benchmarking

Publication files not online:

Author: Michel, F.P. · Visser, R.
Type:report
Date:2000
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Arbeid
Identifier: 170624
Keywords: Workplace · Internet · Databanken · Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid · Assurantiebedrijven · Verzekeringsmaatschappijen · Arbeidshygiene · Beroepshygiene · Arbeidshygiene

Abstract

Uit gesprekken met velerlei betrokkenen blijkt dat er draagvlak is voor een databank good practices. Deze databank moet op internet gebaseerd zijn. Tezelfdertijd wordt aangegeven dat de financiering van het aanleveren van deze praktijkvoorbeelden, inclucief het opzetten, onderhouden en beheren van een database, door ministeries moet worden gedragen. Het advies is dat het Ministerie van Sociale Zaken, in het licht van de convenantenaanpak, een deel van de convenantsgelden voorbestemt om een dergelijke databank op te zetten en te onderhouden en te voorzien van praktijkvoorbeelden. Op termijn zouden andere instellingen zoals verzekeraars betrokken kunnen worden bij de financiering.