Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

De medische aanstellingskeuring : een inventarisatie van de mate waarin en de wijze waarop Nederlandse bedrijven en artsen medische aanstellingskeuringen (laten) verrichten (incl. samenvatting)

Author: Lourijsen, E.C.M.P. · Hoolboom, H. · Kort, W.L.A.M. de
Type:book
Date:1989
Publisher: Min. SZW, Arbeidsinspectie DGA
Place: Den Haag
Institution: Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO
series:
Studie
Identifier: 163105
Report number: 89035 89044 (samenvatting) · Ser. 4, S 53-1 Ser. 4, S 53-1 2e ex.
Keywords: Workplace · Medische keuring · Aanstellingskeuring · Gezondheidszorg · Nederland

Abstract

Rapport waarin verslag wordt gedaan van de resultaten van een enqûete-onderzoek naar de praktijk van de medische aanstellingskeuring in Nederland, gehouden bij een steekproef van Nederlandse bedrijven en artsen. Het blijkt dat de gehanteerde procedures t.a.v. de rechten en plichten van de betrokken partijen, nog in belangrijke mate afwijken van de daartoe opgestelde aanbevelingen. Geconcludeerd wordt dat er nog geen sprake is van een duidelijke uniformiteit t.a.v. doel en inhoud van de aanstellingskeuring, het bepalen van de medische geschiktheid en gehanteerde procedures. Medical selection procedures.