Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Prestatie en levensduur bij repareren en beschermen van beton

Publication files not online:

Author: Visser, J.H.M.
Type:article
Date:2005
Institution: TNO Bouw en Ondergrond
Source:VABOR Seminar 2005 'Betononderhoud met Levensduur. Van probleem tot oplossing', Uithoorn, 27 oktober, 25-38
Identifier: 330971
Keywords: Materials

Abstract

Met de huidige bouwvoorschriften worden betonconstructies ontworpen op basis van prestaties, waarbij prestaties zijn gedefinieerd als de taken die de constructie moet verrichten met een bepaald minimum resultaat, de prestatie-eis. Bij het ontwerpen wordt meestal uitgegaan dat als het ontwerp voldoet aan al zijn prestatie-eisen, het gerealiseerde bouwwerk ook voldoet en dit bovendien zal blijven doen. Uit de praktijk blijkt vaak genoeg dat dit niet klopt. Betonconstructies verouderen zodat de prestaties afnemen. Wanneer een prestatie beneden zijn grenswaarde komt, is de levensduur van de constructie ten einde tenzij er (onderhouds-)maatregelen worden genomen waardoor de prestatie weer boven zijn grenswaarde komt.