Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Sociale ondernemingen en werknemers met een arbeidsbeperking

Author: Smit, A. · Graaf, B. de · Verweij, E. · Brouwer, P.
Type:report
Date:2011
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Identifier: 430558
Keywords: Workplace · Ondernemingen · Werknemers · Arbeidsbeperking · Organisation · PSC - Participation & Social Cohesion SP - Sustainable Productivity · BSS - Behavioural and Societal Sciences

Abstract

Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de knelpunten die sociale ondernemingen ervaren en maatregelen ter bevordering van sociaal ondernemerschap. Het gaat hierbij om sociale ondernemingen die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt mogelijkheden bieden voor werk.