Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Tien vragen en antwoorden over elektrisch rijden

Attachments

Author: Smokers, R.T.M.
Type:report
Date:2012
Identifier: 446245
Keywords: Traffic · Infrastructures · Information Society Mobility · Organisation · STL - Sustainable Transport & Logistics · BSS - Behavioural and Societal Sciences

Abstract

Duurzame mobiliteit vraagt om een overstap naar zuinige, schone en stille voertuigen die kunnen rijden op uit hernieuwbare bronnen geproduceerde energie. In de visie van TNO kunnen elektrische voertuigen – vooral in stedelijke gebieden –bijdragen aan de realisatie van een dergelijke transitie. Maar zijn elektrische voertuigen wel zo duurzaam als wordt beweerd? Is het bereik van moderne batterijen groot genoeg? Zijn ze wel veilig? Welke andere kwesties moeten worden opgelost? De tien belangrijkste vragen en antwoorden over elektrisch rijden