Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Geluidshinderproblematiek : Het begrip decibel nader toegelicht

Author: Eijk, J. van den
Type:article
Date:1972
Institution: Instituut voor Gezondheidstechniek TNO
Source:Isolatie journaal, 17, 2, 501
Identifier: 272997
Keywords: Environment · Noise pollution

Abstract

Wie zich met de geluidshinder-problematiek bemoeit, krijgt onherroepelijk te maken met het begrip 'decibel'. Daarom is het wellicht goed een nadere toelichting te geven, van wat dat begrip nu eigenlijk inhoudt. Laten we dan beginnen met op te merken dat een geluidsgolf die zich voorplant van het ene naar het andere punt, in natuurkundige zin overeenkomt met een stroom trillingsenergie. Vanuit een geluidsbron, bijvoorbeeld een spreker die een artikel voorleest, gaat ee.n stroom trillingsenergie naar alle kanten via de lucht. De hoeveelheid trillingsenergie die per seconde de geluidsbron verlaat, of per seconde ergens aankomt, of per seconde een denkbeeldig vlak passeert, noemen we het trillingsvermogen. Dit wordt uitgedrukt in watts, juist als dat met o.a. elektrische vermogens het geval is. De trillingsenergie die per seconde door een denkbeeldig vlak van één vierkante meter gaat, noemen we de intensiteit.