Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Bewonerscommunicatie bij vervangende nieuwbouw: inspiratieboek

Author: Koning, N. de · Smit, C. · Weerdt, C. van der · Mulder, G.
Type:report
Date:2019
Publisher: TNO ; Openbaar Belang ; Area ; Woonstede
Place: Den Haag ; Groningen
Identifier: 862481
Keywords: Environment · Nieuwbouw · Communicatie · Bewoners · Stappenplan · Woningcorporaties

Abstract

Om de energietransitie tot een succes te maken, moet er ook steeds meer gebeuren aan woningen. Niet alleen door huiseigenaren, maar ook door woningcorporaties. Het renoveren en vervangen van woningen heeft een grote impact op bewoners. In de praktijk zien we dat bewoners vaak erg opzien tegen de veranderingen. Voor woningcorporaties is het belangrijk om bewoners mee te nemen in de plannen voor het vervangen van hun woningen. Alleen dan zullen zij instemmen met deze plannen en kan het proces soepel verlopen. Het is dan ook van belang dat woningcorporaties op een prettige en duidelijke manier met bewoners communiceren over hun plannen met de woningen. Ook is het belangrijk om te luisteren naar de wensen en ideeën van bewoners. Het Inspiratieboek “Bewonerscommunicatie bij vervangende nieuwbouw” biedt houvast in de communicatie, met een handig stappenplan, voorbeelden, praktische tips, tools en verwijzingen naar nuttige websites. Tijdens de ontwikkeling van dit Inspiratieboek heeft de communicatie bij vervangende nieuwbouw centraal gestaan. Daarnaast biedt het Inspiratieboek ook handvatten voor communicatie met bewoners in het algemeen, bijvoorbeeld tijdens renovatieprojecten.