Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Verloskundige uitkomsten tienerzwangerschappen in Nederland [Obstetric data on teenage pregnancies in the Netherlands]

Publication files not online:

Author: Buitendijk, S.E. · Enk, A. van · Oosterhout, R. · Ris, M.
Type:article
Date:1993
Institution: TNO Preventie en Gezondheid
Source:Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 49, 137, 2536-2540
Identifier: 232116
Keywords: Health · Controlled study · Obstetrics · Adolescent Pregnancy · Birth Weight · Body Weight · Comparative Studies · Demographic Factors · Developed Countries · Europe · Fertility · Low Birth Weight · Netherlands · Pregnant Women · Premature Birth · Reproduction · Reproductive Behavior · Studies · Western Europe · Adolescent · Adult · Comparative Study · Delivery, Obstetric · Female · Fetal Death · Fetal Growth Retardation · Human · Infant, Newborn · Infant, Premature · Maternal Age · Pregnancy · Pregnancy in Adolescence · Pregnancy Outcome

Abstract

Doel. Vergelijking van zwangerschappen en bevallingen tussen tieners en vrouwen van 20-29 jaar. Opzet. Observationeel. Plaats. Nederland. Methode. Met behulp van gegevens van de Landelijke Verloskunde Registratie (LVR) van 1989 werden 4500 tienerzwangerschappen bestudeerd. Onderzocht werd of zwangerschappen en bevallingen van tieners anders verlopen dan die van vrouwen van 20-29 jaar, alsmede of laag geboortegewicht, vroeggeboorte en groeivertraging meer of minder vaak voorkomen bij tieners in vergelijking met oudere vrouwen. Resultaten. Vrouwen van 13-19 jaar hadden een 1,5 maal grotere kans op vroeggeboorte dan vrouwen van 20-29 jaar (p < 0,0001), maar geen duidelijk vergroot risico voor groeivertraging. In de groep van 13-17 jarigen bestond een 4 maal vergroot risico voor intra-uterien overlijden van het kind en in de groep van 18-19 jarigen een 2 maal vergroot risico (p < 0,0001). Deze resultaten werden bij zowel allochtone als autochtone tieners gevonden. De bevalling bij tieners verliep vaker spontaan, sneller en met minder kunstgrepen dan bij vrouwen van 20-29 jaar (p < 0,001). Conclusie. Zelfs in Nederland, met het kleinste percentage tienerzwangerschappen in de westerse wereld en een prenatale zorg die in het algemeen als adequaat wordt beoordeeld, hebben zwangerschappen van tieners slechtere uitkomsten dan die van oudere vrouwen. Aangezien wij geen gegevens hadden over leefstijl, culturele achtergrond en socio-economische status is nader onderzoek naar de invloed van deze indicatoren op de uitkomsten van tienerzwangerschappen gewenst.