Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Evaluatie van de neonatale hielprikscreening bij kinderen geboren in 2017

Author: Ploeg, C.P.B. van der · Wins, S. · Olthof, M.C. · Eekhout, I · Verkerk, P.H.
Type:report
Date:2018
Publisher: TNO
Place: Leiden
Identifier: 844080
Report number: TNO 2018 R11109
Keywords: Health · Healthy for Life · Healthy Living · Human Performances · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

Abstract

In dit rapport wordt verslag uitgebracht van de evaluatie van de neonatale hielprikscreening (NHS) op adrenogenitaal syndroom (AGS), congenitale hypothyreoïdie (CH), 13 metabole ziekten (MZ), hemoglobinopathie (HbP)1 en cystische fibrose (CF ofwel taaislijmziekte) bij kinderen uit Europees Nederland geboren in 2017. Er wordt een aparte monitor uitgebracht over de NHS in Caribisch Nederland. De landelijke regie, waaronder ook de verantwoordelijkheid voor de monitor en evaluatie van het programma neonatale hielprikscreening, is in handen van het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) van het RIVM. In opdracht van het CvB voert TNO jaarlijks een monitoring en evaluatie uit. Doel hiervan is de kwaliteit van het screeningsprogramma te bewaken en waar mogelijk verder te verbeteren.