Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Evaluatie integrale invoering wet voorzieningen gezondheidszorg in de provincie Limburg : deel 5 juli 1987 tot juni 1988 eindevaluatie

Author: Mur-Veeman, I.M. · Groot, J.J. de · Jongerius-de Gier, G.M.C.A.
Type:report
Date:1988
Publisher: TNO ; RU Limburg
Place: Leiden
Institution: Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO
Identifier: 515785
Keywords: Health · Gezondheidszorg