Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Werkboek RSI

Author: Miedema, M. · Thé, K. · Blatter, B. · Douwes, M.
Type:book
Date:2003
Publisher: Stichting A+O fonds Gemeenten
Place: Den Haag
series:
Werkboeken Arboconvenant Gemeenten
Identifier: 274498
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Overheidsdiensten · Nederland · Checklists

Abstract

Uit de in 2002 bij gemeenten gehouden nulmeting arbeidsrisico's blijkt dat de omvang van het probleem Repetitive Strain Injuries (RSI) groot is. Bijna de helft van de medewerkers zegt gezondheidsklachten te hebben aan nek, schouder, pols, hand of elleboog. Die klachten komen niet alleen voor in kantoorfuncties, maar ook buitendienstmedewerkers maken er melding van. Hier ligt een belangrijke uitdaging voor gemeenten. Dit werkboek wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de maatregelen die genomen kunnen worden om RSI te voorkomen. Naast een overzicht van mogelijke maatregelen gebaseerd op de huidige stand van wetenschap en techniek, wordt een stappenplan gepresenteerd hoe een RSI-aanpak opgezet kan worden. Voor de ondernemingsraad is een checklist RSI-beleid opgenomen. Het werkboek RSI maakt deel uit van een reeks van vijf werkboeken over de aanpak van de arbeidsrisico's RSI, werkdruk, fysieke belasting en agressie en geweld, genoemd in het Arboconvenant Gemeenten.