Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Trendrapport bewegen en gezondheid 2006/2007

Author: Hildebrandt, V.H. · Ooijendijk, W.T.M. · Hopman-Rock, M.
Type:report
Date:2008
Publisher: TNO
Place: Leiden
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Identifier: 466604
ISBN: 978-90-5986-279-1
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · GVO · Ziekte en gezondheid · Sport · Gezondheid · Leeftijd · Migranten · Verwondingen · Letsels · Tijdstudie · Bewegingsstudies · Trend

Abstract

Het zesde trendrapport Bewegen en Gezondheid. Het antwoord op de vraag of Nederlanders meer zijn gaan bewegen ten opzichte van de vorige rapportage is positief: wanneer we verschillende dataverzamelingen gaan vergelijken, wordt nagenoeg overal geconstateerd dat het aantal Nederlanders dat voldoende beweegt, uitgaande van de combi-norm, stijgt. Uitzonderingsgroepen zijn jongeren, ouderen, personen met overgewicht en werknemers in bepaalde (zittende) beroepsgroepen. Speciale aandacht wordt geschonken aan mensen met sport-gerelateerde blessures. Het gehele rapport geeft een breed en actueel beeld van de huidige kennis op het terrein van beweging en gezondheid in Nederland en de beleidsmatige implicaties hiervan.