Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Project "verandering van spijs" : deelrapportage 9 : Wat werkt (niet)

Author: Heemskerk, F. · Wolk, J. van der · Nauta, A. · Koppenraden, V. · Ling, B. van · Gruijter, C.J. de
Type:report
Date:2007
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Identifier: 275300
Report number: APRO/2007.212/11410
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Employability · Geestelijke gezondheidszorg · Hulpverlening · Maatschappelijke dienstverlening · Oudere arbeidskrachten · Sectorale mobiliteit · Carriereplanning · Loopbaanplanning · Sollicitaties · Organisatiemethoden

Abstract

De zorg- en welzijnssector vergrijst snel. Het stimuleren van duurzame inzetbaarheid van werknemers in deze sector is daarom belangrijk. Mobiliteit, in de vorm van regelmatig loopbaanstappen zetten, is één van de mogelijke middelen om duurzame inzetbaarheid te stimuleren. In opdracht van het ministerie van SZW is het project ‘Verandering van spijs doet Eten’ uitgevoerd. De onderzoeksfase bestond uit een literatuuronderzoek, vragenlijstonderzoek en kwalitatief onderzoek bij loopbaancentra naar loopbaanbeleidspraktijken. Door de implementatie en toetsing van de bevindingen kon ook veel ervaring worden verzameld in drie al langer bestaande loopbaancentra en enkele startende loopbaancentra in de zorg. In dit deelrapport worden de resultaten van de drie onderzoeken samengevat en de conclusies ‘organisatorische aspecten’ en ‘inhoud loopbaanbegeleiding gepresenteerd. Vervolgens worden acht loopbaankandidaten in beeld gebracht, is gesproken met medewerkers en leidingevenden over loopbaanbeleid en kijken de pilotorganisaties Stichting Welstaete en GGZ Noord en Midden Limburg terug op het project. Het rapport begint aanbevelingen voor ‘beter presteren als loopbaanadviseur en ‘organisatie (nieuw) loopbaancentrum'.