Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Multi-jobbing als employability strategie

Author: Dorenbosch, L. · Boneschansker, O. · Fermin, B. · Andriessen, S. · Sanders, J. · Geuskens, G.
Type:article
Date:2015
Source:Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 2, 31, 165-185
Identifier: 528033
doi: doi:10.5553/TvA/016922162015031002009
Keywords: Workplace · Moonlighting · Motives · Employability · Older workers · Job mobility · Loopbaan · Werknemers · Work and Employment · Healthy Living · Life · SP - Sustainable Productivity and Employability WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

Abstract

Werkenden voor wie de werksituatie bestaat uit een combinatie van twee of meer banen, vormen geen uitzondering op de Nederlandse arbeidsmarkt. Toch weten we nog weinig over de motieven voor het combineren van meerdere banen – ofwel multi-jobbing. Dit artikel betreft een kwalitatieve verkenning onder twintig multi-jobbers van 45 jaar en ouder die recentelijk een transitie hebben gemaakt van één baan in loondienst naar meerdere banen in loondienst of een baan gecombineerd met zzp-schap. Multi-jobbing als alternatieve (tussen)vorm van arbeidsmobiliteit is nog een erg onderbelicht onderzoeksthema en relevant voor werkenden in een latere loopbaanfase waarvoor reguliere baanmobiliteit veel minder vanzelfsprekend is. We beschrijven de diverse push- en pullmotieven voor het aangaan van een combinatiebaan of hybride baan die duiden op multi-jobbing als noodsituatie, ideaalsituatie of overgangssituatie. De studie maakt verder duidelijk dat een groot deel van de geïnterviewden een tweede baan bewust gebruikt als persoonlijke employability-strategie. We bediscussiëren multi-jobbing als arbeidsmarktgedrag dat in een latere loopbaanfase inspeelt op de onzekerheid die gepaard gaat met mobiliteit.