Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Regionale gezondheidsverschillen: een literatuuronderzoek, waaraan toegevoed een studie naar de mogelijkheden van de provinciale overheid, een op de gezondheidstoestand van de bevolking geori‰nteerd gezondheids-(zorg)beleid te voeren

Author: Mackenbach, J.P. · Engels, M.
Type:report
Date:1984
Publisher: TNO
Place: Leiden
Institution: Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO
Identifier: 244332
ISBN: 90-6743-044-7
Report number: 84025
Keywords: Provinciale raad voor de volksgezondheid in Zuid-Holland