Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Syllabus geluid : geluid, meten en analyseren van geluid, meetmethoden lawaai op de arbeidsplaats

Author: Rövekamp, A.J.M.
Type:report
Date:1986
Publisher: TNO
Place: Leiden
Institution: Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO
Identifier: 519555
Keywords: Audiology

Abstract

Syllabus NIPG opleiding arbeids- en bedrijfsgneeskunde 1986-1988.