Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Naar een toekomstbestendig energiesysteem

Publication files not online:

Author: Weterings, R.A.P.M.
Type:article
Date:2013
Source:Tno Time, Voorjaar, 13
Identifier: 474662
Keywords: Energy · Energy Efficiency · Energy / Geological Survey Netherlands · Society · SP1 - Strategy & Policy 1 · BSS - Behavioural and Societal Sciences

Abstract

Nederland staat aan de vooravond van een ingrijpende energie-transitie. Zo streeft ons land naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050. Maar de beste route daarheen en de effecten op economie en werkgelegenheid zijn nog onvoldoende duidelijk. TNO nam het initiatief tot een analyse van de mogelijke ontwikkeling van ons energiesysteem