Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Energiebesparingspotentieel Dienstensector gasverbruik

Attachments

Author: Sipma, J.M.
Type:article
Date:2015
Publisher: ECN
Place: Petten
Institution: Energieonderzoek Centrum Nederland
Source:EnergieVastgoed
Identifier: 820919
Report number: ECN-V--15-001

Abstract

Energiebesparing in de utiliteitsbouw is voor de rijksoverheid een beleidsprioriteit zoals onder meer blijkt uit het in september 2013 afgesloten ‘Energieakkoord voor duurzame groei’. Een probleem bij het bepalen van het besparingspotentieel was het ontbreken van inzicht in de totale voorraad utiliteitsgebouwen en het energieverbruik per gebouwtype. Hier is met de rapportage ‘Verbetering referentiebeeld utiliteitssector’ verandering in gekomen. Dit artikel laat zien welk besparingspotentieel er binnen de dienstensector ligt op het gasverbruik. Daarnaast gaat het artikel in op gerelateerde investeringskosten en arbeidseffecten.