Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Verduurzaming zorg. Portefeuille routekaarten, resultaten van de pilot

Author: Traversari, A.A.L.
Type:other
Date:2020
Source:Presentatie op bijeenkomst Verduuirzaming Ziekenhuisvastgoed op 18 Februari2020 in Congrescentrum NBC te Nieuwegein, 1-15
Identifier: 874876
Keywords: Health · Buildings and Infrastructures · 2015 Urbanisation