Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Verkenning werkgelegenheidseffecten van klimaatmaatregelen

Author: Dril, A.W.N. van
Type:report
Date:2019
Publisher: TNO
Place: Petten
Identifier: 865643
Report number: TNO 2019 P10369
Keywords: Climate · Werkgelegenheid · Energievoorziening · Arbeidsmarkt · Werknemers · Environment & Sustainability · Urbanisation

Abstract

In dit rapport wordt verkend wat een ambitieus klimaatakkoord voor effect kan hebben op de Nederlandse werkgelegenheid. Het is gebaseerd op de streefbeelden uit de PBL-analyse van december 2018 van de voorstellen voor hoofdlijnen voor het klimaatakkoord uit juli 2018. De belangrijkste potentiële werkgelegenheidsgroei ontstaat door de extra investeringen in klimaatmaatregelen. De ontwikkeling, bouw, installatie, de levering van materiaal en aanvullende diensten levert veel extra werk op. Daarnaast ontstaat er werk voor bediening en onderhoud, maar valt er ook werk weg bij de fossiele energievoorziening. Per saldo is de toegenomen vraag naar arbeid in 2030 geraamd op 39.000 tot 72.000 voltijdsequivalenten. Er is geen analyse gemaakt van de gevolgen op de arbeidsmarkt, ook niet van de macro-economische doorwerking