Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Quickscan wetenschappelijke literatuur Gemeentelijk Uitvoeringspraktijk

Author: Blonk, R.W.B. · Twuijver, M.W. van · Ven, H.A. van de · Hazelzet, A.M.
Type:report
Date:2015
Publisher: TNO
Place: Leiden
Identifier: 526838
Report number: TNO 2015 R15061
Keywords: Workplace · Reintegratie · Uwv · Literatuuronderzoek · Work and Employment · Healthy Living · Life · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

Abstract

Beknopt onderzoek naar de wetenschappelijke literatuur over de effectiviteit van re-integratie in het gemeentelijk domein van werk en inkomen.