Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Lichamelijke belasting en arbeid : vragenlijst bewegingsapparaat : de validiteit van gerapporteerde romphouding en rugklachten bij vergelijking van beroepsgroepen

Author: Hildebrandt, V.H. · Douwes, M.
Type:report
Date:1991
Publisher: DGA
Place: Den Haag
Institution: Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO
series:
Studie
Identifier: 161951
ISBN: 90-5307-181-4
Report number: S 122-3
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Rugklachten · Hernia · Arbodoc · Enquetes · Arbeidsbelasting · TNO

Abstract

In dit onderzoek is nagegaan of het mogelijk is met de door het NIPG ontwikkelde vragenlijst ("Vragenlijst bewegingsapparaat") op een valide manier beroepsgroepen van elkaar te onderscheiden ten aanzien van een aantal belastingsaspecten (gekozen is voor zes romphoudingen en -bewegingen) en ten aanzien van gezondheid (gekozen is voor klachten van de lage rug). Op grond van de resultaten kunnen de volgende conclusies getrokken worden: Duidelijke verschillen in blootstelling aan specifieke rugbelastende werkzaamheden tussen beroepsgroepen kunnen met de vragenlijst op een globaal niveau goed in kaart gebracht worden en de resultaten daarvan zijn bruikbaar als voorloper van meer nauwkeurige meetmethoden. Ten tweede kunnen ook verschillen in omvang van de gezondheidsproblematiek tussen beroepsgroepen in kaart gebracht worden.