Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Innoveren door dialoog

Publication files not online:

Author: Steen, M.G.D. · Vos, P.M.
Type:bookPart
Date:2011
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Source:Vaas, S.Oeij, P.R.A., Innovatie die werkt : Praktijkvoorbeelden van netwerk-innoveren, 179-200
Identifier: 469502
ISBN: 978-90-5986-369-9
Keywords: Training · Information Society · Human · HOI - Human Behaviour & Organisational Innovations · BSS - Behavioural and Societal Sciences

Abstract

Veel innovatieprocessen worden momenteel georganiseerd als multidisciplinair teamwork, in een context van open innovatie en als iteratief proces. Dat geldt ook voor de proeftuinen binnen het programma Innovatie die Werkt van TNO. Dergelijke innovatieprocessen laten zich niet zomaar managen, want geen van de deelnemers heeft volledige kennis over de inhoud van de innovatie of heeft volledige controle over het innovatieproces. Wat kunnen managers of deelnemers dan wel doen? In dit artikel betogen wij dat zij het innovatieproces kunnen stimuleren door dialogen te stimuleren: tussen experts met verschillende achtergronden (multidisciplinair teamwork); tussen mensen van verschillende organisaties (open innovatie); en tijdens het definiëren van problemen en het ontwikkelen van oplossingen (iteratief proces). We geven voorbeelden van dergelijke dialogen in de praktijk in de verschillende proeftuinen. We gaan ook in op manieren om dergelijke dialogen praktisch te organiseren.