Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Cliëntgestuurd ondernemen als reïntegratiemiddel

Publication files not online:

Author: Cremer, R. · Minderhoud, K.
Type:article
Date:2004
Source:Maandblad reïntegratie, 9, 4, 16-18
Identifier: 277156
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Activerende arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering · Zelfstandigen · Vrije beroepsbeoefenaren · Economische zelfstandigheid · Clienten · Klanten · Ondernemingen · Bedrijven · Bedrijfsleven

Abstract

'Cliëntgestuurd ondernemen' is een relatief nieuw begrip in de reïntegratiewereld. Het is een traject dat erop is gericht om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt de kans te geven een eigen bedrijf op te zetten. Het is een vorm van ondernemen waarbij de cliënten een groot deel van de verantwoordelijkheid dragen, maar de mate van zelfstandigheid is variabel. Bij 'cliëntgestuurd ondernemen' wordt meer of minder ondersteuning geboden door een moederbedrijf dat bereid is een context te bieden en jobcoaches begeleiden de deelnemers aan deze trajecten. De oorsprong van het concept is Amerikaans en het equivalent heeft de naam 'Consumer Run Business' (CRB).