Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Paarse reintegratie: de Wet Pemba en de Wet REA

Publication files not online:

Author: Wevers, C.W.J. · Marcelissen, F.H.G. · Vos, E.L. de
Type:bookPart
Date:1998
Publisher: Bohn Stafleu Van Loghum
Place: Houten
Source:Hoogduin, W.A.Hoogduin, C.A.L.Vossen, C.J.C., Richtlijnen bij werkhervatting na psychische problemen, 1-20
Identifier: 777004
ISBN: 90-313-2667-4
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Psychoneurosen · Richtlijnen · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Premiedifferentiatie · Arbeidsongeschiktheidsverzekering · Wet REA · Psychoanalyse · Psychotherapie

Abstract

In dit hooidstuk worden na een korte historische introductie - samengebald in de thema's volumebeleid, rerhtegratiebeleid en privatisering/marktwerking - de reintegratie-instrumenten en prikkels uit de doeken gedaan die met name met de Wet Pemba en de Wet REA door het eerste paarse kabinet geïntroduceerd zijn. In de slotbeschouwing wordt geanalyseerd wat de elfecten kunnen zijn van deze maatregelen, in het Iicht van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de ontwikkelingen in interventiemogelijkheden.