Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Arbeidsomstandigheden kort en goed : wat ieder moet weten over veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkplek

Author: Roorda, J.
Type:book
Date:1999
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Arbeid
Source:5e gew. dr.
Identifier: 274195
ISBN: 90-6365-106-6
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Nederland · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Arbowet · Arbeidsomstandighedenwet · Welzijn

Abstract

Deze uitgave behandelt in vogelvlucht hoofdzaken rond veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk. Per hoofdstuk worden de volgende arbo-thema's behandeld: stress; geluid en lawaai; klimaatsinvloeden; licht en zicht; fysieke belasting; gevaarlijke stoffen; elektriciteit; ioniserende straling; niet-ioniserende straling; trillend en stotend werk; brand en explosie; bedrijfsongevallen. Daarbij worden in het kort normen en richtlijnen besproken. Het boekje is voorzien van een adres- en literatuurlijst.