Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Leesbaarheid van bewegwijzering langs autosnelwegen: een literatuur-evaluatie

Author: Norren, D. van
Type:bookPart
Date:1976
Institution: Instituut voor Zintuigfysiologie TNO
Source:Linksaf, rechtsaf, alsmaar rechtdoor... Katalogus bij de tentoonstelling over bewegwijzering van de Beroepsvereniging Grafisch Vormgevers Nederland GVN, Amsterdam, 144 - 154
Identifier: 4705
Keywords: Vision · legibility