Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Onderscheidende kenmerken van brandstoftypen als alternatief voor diesel

Author: Verbeek, M.M.J.F. · Smokers, R.T.M. · Verbeek, R.P.
Type:report
Date:2017
Publisher: TNO
Place: Delft
Identifier: 776756
Report number: TNO 2017 R10847
Keywords: Emission · Mobility & Logistics · Urbanisation · 2015 Urban Mobility & Environment · STL - Sustainable Transport & Logistics · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

Abstract

De gemeente Amsterdam heeft een aanbestedingsprocedure uitgevaardigd voor de inkoop van brandstof voor dieselvoertuigen. De gunningscriteria op basis waarvan een aanbieder zal worden geselecteerd, zijn de prijs en het effect op luchtvervuiling. Tijdens de aanbestedingsprocedure zijn er in raadscommissievergaderingen vragen gesteld over de gehanteerde duurzaamheidsdoelstellingen. Hierop heeft de gemeente Amsterdam TNO verzocht om meer inzicht te verschaffen in: